Bedir Savaşı

Bundan 15 asır evvel, hicretten iki yıl sonra, Ramazân-ı Şerîf’in 17’sinde vuku bulmuş olan Bedir Savaşının gelişimi kadar, öncesi ve sonrası da mühimdir hiç şüphesiz. Aynı aileden olan kimseler hatta kardeşler, karşı saflardadır bugün. Allâh’ın (Celle Celâluhû) dinî için aile de dâhil her şeyden vazgeçme ve yalnızca O’na tâlip olma, O’na yönelme günüdür. Efendimiz (Aleyhissalâtu Vesselâm)’ın istişare mekanizmasını en güçlü […]