Bedir Savaşı

Bundan 15 asır evvel, hicretten iki yıl sonra, Ramazân-ı Şerîf’in 17’sinde vuku bulmuş olan Bedir Savaşının gelişimi kadar, öncesi ve sonrası da mühimdir hiç şüphesiz. Aynı aileden olan kimseler hatta kardeşler, karşı saflardadır bugün. Allâh’ın (Celle Celâluhû) dinî için aile de dâhil her şeyden vazgeçme ve yalnızca O’na tâlip olma, O’na yönelme günüdür. Efendimiz (Aleyhissalâtu Vesselâm)’ın istişare mekanizmasını en güçlü […]

Timurtaş Hocaefendinin Hayatı

Hayatı Timurtaş Uçar, 1944’te Elazığ’ın Sivrice ilçesi Uslu Köyü’nde doğdu. imam Hatip Lisesi’ni Elazığ’da bitirdikten sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne girdi. Ögrenciliği esnasında başladığı vaazlar dikkat çekti. Malatya vaizliği, Muş müftü vekilliği yaptı. Süleyman Ateş’in Diyanet İşleri Başkanı olmasından sonra 1976’da istanbul Müftü Başmuavini oldu. Şehzadebaşı ve Eminönü Yeni Camii’ndeki vaazları büyük ilgi gördü. 1979’a […]

Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı

Mezhep nedir? Peygamberimiz zamanında mezhep var mıydı? Mezhepler nasıl ortaya çıktı? Mezheplerin mâhiyeti nedir? Mezhep, dînî bir hüküm vermenin kâidesi, çerçevesi ve sistemini ifade eder. Peygamber Efendimiz henüz hayattayken, ashâb-ı kirâm karşılaştığı problemleri kendisine arz ediyorlar ve O’ndan meselenin çözümünü öğreniyorlardı. Bu sebeple o dönem için, bugünkü mânâda mezheplerden söz etmek doğru değildir. Lâkin bunun […]